CASAMITJANA Politica privacitat

   Els serveis i utilització d'aquest lloc Web (en endavant web) s'autoritza a l'usuari únicament en el cas que compleixi íntegrament els termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals continguts en el mateix. Les connexions amb altres llocs web i l'ús que vostè pugui fer dels mateixos està subjecte també a les presents Condicions i Termes Generals d'Ús o als específics que estiguin assenyalats en aquesta web. Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida.

Les dades facilitades, seran guardades en el seu propi benefici, garantint la seva confidencialitat.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, dóna el seu consentiment perquè l'empresa pugui facilitar les seves dades de caràcter personal, a departaments, delegacions, i empreses externes col·laboradores de la mateixa, amb la finalitat de facilitar l'administració general de l'empresa.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

RESPONSABLE: Jordi Casamitjana Morales

FINALITAT: (Finalitat o finalitats per a la qual es recullen les dades, sortejos, enviament correus, publicitat, etc ...)

LEGITIMACIÓ: Consentiment de l'interessat.

BASE LEGAL: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

La nostra empresa no cedirà en cap altre cas les seves dades personals excepte prescripció legal, o pels motius exposats.

DRETS: Vostè podrà exercir els drets ARCO d'accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició, així com el dret al bloqueig i portabilitat. Pot vostè dirigir-se a la nostra adreça de correu electrònic jordi@casamitjana.cat o bé a la nostra adreça postal Avinguda de França, 171, 17840 (Sarrià de Ter) a l'encarregat del fitxer o Delegat de Protecció de Dades de la mateixa.

INFORMACIÓ ADDICIONAL: Vostè en tot moment podrà demanar informació addicional sobre les seves dades personals ( "segona capa"), en la mateixa adreça electrònica que li facilitem per poder exercir els seus drets.

Població Sarrià de Ter a, 1 de Gener de 2018